Memorabele plekken in Apeldoorn

Wat was Waar

Introductie WatWasWaar – “Welkom op WatWasWaar!
Hier vind je historische informatie over elke plek in Nederland en krijg je direct toegang tot een groot aantal plaatsgebonden collecties van Nederlandse erfgoedinstellingen.”

Onderstaand enkele voorbeelden van informatie die je kunt krijgen in de vorm van beeld [kaart] materiaal: van ‘Minuut’ (eerste kadastrale optekening) tot topografische kaarten in diverse jaargangen


Schietbaan Schuttersweg Apeldoorn 1913

Ligging Schietbaan Schuttersweg te Apeldoorn –  “[Apeldoorn] kende al in het begin van de 19e eeuw, evenals veel ander gemeenten zijn schutterijen. Het doel van de schutterijen was het handhaven van de binnenlandse rust en orde; tevens dienden ze evenals de militie, als aanvulling van het staande leger. De schutterijen werden plaatselijk georganiseerd. Er bestonden dienstdoende en rustende schutterijen. Gemeenten met meer dan 2.500 inwoners moesten dienstdoende schutterijen oprichten, in kleinere steden en op het platteland werden rustende schutterijen opgericht. In tijden van oorlog vormden ze samen één landstorm. Een wet uit 1815 voorzag al in de oprichting van schutterijen. De wet van 1827, die vollediger was en zwaardere verplichtingen bevatte, stelde nadere regels voor de oprichting van schutterijen in het hele koninkrijk.” [ http://oudscherpenzeel.nl ]


Polhout Orden Apeldoorn anno 1907

Ligging Polhout Orden ongeveer Amsivarilaan / Kaninefatenlaan Apeldoorn – Tussen de bomen verscholen lag boerderij Polhout op een idyllische plek aan het Polhoutlaantje. Deze boerderij heeft moeten wijken voor de nieuwbouw van de wijk Orden op deze plek in de jaren zestig. De twee bomen hier op het grasveld zijn als enige herinnering van ‘t Polhout overgebleven. [ http://www.geheugenvanapeldoorn.nl/#/bijzondere-plaatsen/orden/hoeve-%27t-polhout/ ]

Orderparkweg 34. (Werd later veranderd in nr. 62) [ http://www.verenigingoudapeldoorn.nl/historie/straat-n-o/orderparkweg/ ]

In 1952 aangekocht door de Gemeente waarna er een nieuwe woonwijk op is gebouwd. [ http://deventit.coda-apeldoorn.nl/atlantispubliek/beeldbank ]


Sanatorium Berg en Bos Apeldoorn anno 1933

Sanatorium Berg en Bosch in Apeldoorn (1920 – 1933) – Omstreeks 1915 stierven er in Nederland ongeveer 200 mensen per 100.000 inwoners aan de infectieziekte tuberculose, die sterk werd beïnvloed door economische en sociale
omstandigheden. Met name bij de arbeidende klasse waren deze zeer slecht, waardoor daar ook de meeste slachtoffers vielen. Dat was aanleiding voor het R.K. Werkliedenverbond om een vereniging ter bestrijding van de tuberculose in het leven te roepen: Herwonnen Levenskracht, waaraan vanaf 1920 de katholieke vakbondsleden een vaste bijdrage van 1 cent per lid per week betaalden. Met steun van het toenmalige Departement van Arbeid – in die jaren onder leiding van minister Aalberse – verrees in Apeldoorn een houten noodsanatorium met 225 bedden, dat op 28 juli 1920 officieel door hem werd geopend.

Het noodsanatorium was ondergebracht in oude Duitse militaire barakken, die waren neergezet op het landgoed Berg en Bosch, onderdeel van de Soerense bossen. Aan deze buitenplaats ontleende het sanatorium zijn naam. De behandeling van TBC-patiënten was in die tijd primair gebaseerd op een drietal uitgangspunten: rust, frisse lucht en krachtige voeding. De omstandigheden in deze omgeving waren dus ideaal. Verspreid over een oppervlakte van ca. 10 ha. stond een twintigtal gebouwen, het hoofdgebouw met het kantoor van de geneesheer-directeur Willem Bronkhorst, de administratiegebouwen en de geneeskundige paviljoens. De voor behandeling opgenomen kinderen kregen ook onderwijs. Bedlegerigen op bed, de anderen in een open schoolgebouwtje of in de openlucht. [ http://www.historischekringdebilt.nl/ ]


Robur et Velocitas, Orden Apeldoorn anno 1958

Ouder voetbalterrein Robur et Velocitas – Hoek Amsivarilaan / Germanenlaan Apeldoorn. Waar nu de woningen rondom de Treveristraat staan, speelde vanaf 1918 de voetbalclub Robur et Velocitas (kracht en snelheid). Robur is opgericht in 1882 en is niet alleen de oudste club van Apeldoorn, maar ook één van de eerste voetbalclubs in Nederland. Sportbeoefening was in die tijd een elitaire bezigheid. Robur was ook geen club waar veel inwoners van Orden gingen voetballen. De leden kwamen vooral uit andere en meer gegoede wijken van Apeldoorn.
Metselaars en timmerlieden – die de club Robur et Velocitas een goed hart toedroegen – bouwden in hun vrije tijd aan de nieuwe tribune. De eerste steenlegging viel samen met de viering van het 50-jarig jubileum van de club in 1932. In de jaren dertig maakten de gebroeders Jo, Jan, Henk en Carel Kres furore op het voetbalveld in het eerste elftal. Ook zorgden de clubleden zelf voor een ander hoogtepunt bij Robur, namelijk het plaatsen van vijf 16,5 meter hoge lichtmasten. In 1950 kon bij Robur als eerste club ook ‘s avonds getraind en gespeeld worden. In 1969 verhuisde de club naar het huidige terrein aan de Anklaarseweg. [ http://www.geheugenvanapeldoorn.nl/#/bijzondere-plaatsen/orden/robur-et-velocitas ]


Landgoed Welgelegen, Apeldoorn anno 1898

Huize ‘Welgelegen’Het landhuis van Admiraal Van Kinsbergen. Wanneer Jan Hendrik van Kinsbergen na talrijke omzwervingen en avonturen in 1798 neerstrijkt op het landgoed Welgelegen, ligt dit nog aan de rand van het oude dorp. Van Kinsbergen is dan ook een admiraal in ruste. Dat weerhoudt hem er overigens niet van binnen de Apeldoornse gemeenschap een actieve rol op zich te nemen.
De admiraal werd op handen gedragen door de Apeldoornse bevolking, maar ook met de Franse koning Lodewijk Napoleon kon hij goed opschieten. Van diens broer, keizer Napoleon, kreeg hij de titel ‘Graaf van Doggersbank’. Na het vertrek van de Fransen blijkt ook in het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden Van Kinsbergens heldendom ongeschonden. Koning Willem I kent hem het Grootkruis van de Militaire Willemsorde toe en benoemt hem weer tot luitenant-admiraal. Admiraal Van Kinsbergen overlijdt op 22 mei 1819 op 84-jarige leeftijd.

Zie ook ‘De knik van freule Sweertje‘. [ http://www.geheugenvanapeldoorn.nl/ ]

Views – 863

Uitzichttoren Juliana Toren Apeldoorn

Uitzichttoren, pretpark Juliana Toren Apeldoorn

Uitzichttoren circa 1Amersfoortseweg 35
7313AC Apeldoorn

Gelderland (gemeente Apeldoorn)
Tuin, park en plantsoen
1910

Andries van Driesum Szn

Coördinaten:
52°13’39″NB, 5°54’60″OL RM op kaart.
ca. 62 m +NAP.

Rijksmonument nummer: 514477


De uitzichttoren genaamd ‘Julianatoren’ uit 1910 staat aan de zuidzijde van de Amersfoortseweg (Amersfoortseweg 35) en vormt het hart van het gelijknamige familie-pretpark. [1, foto’s]

1. ‘Bergen en Dal’, Amersfoortseweg 35 te Apeldoorn – In 1910 liet Gerrit Middelink – uitbater van de oorspronkelijke uitspanning “Berg en Dal” – als attractie een 24 meter hoge uitzichttoren [1] met 121 treden [2] bouwen. Deze vormt de basis van het pretpark “Prinses Juliana Toren”.

De uitzichttoren, waarvan de eerste steen werd gelegd door Jansje Middelink op 15 april 1910, is ontworpen door de Apeldoornse architect Andries van Driesum. Opdrachtgever was Gerrit Middelink. Men heeft prachtig uitzicht, want je kunt bij gunstige weersomstandigheden met een kijker op de Lebuïnus-kerk in Deventer de tijd aflezen. [2] Toen was het nog mogelijk te genieten van een weids vergezicht, want de voor dit gebied kenmerkende bosrijke begroeiing was nog niet zo ver gevorderd [4].  Als tweede attractie kwamen er lachspiegels. [1] .

In 1940 moest de naam ‘Prinses Juliana Toren’, veranderd worden in ‘Juliana Toren’. Na de oorlog werd de naamswijziging weer teruggedraaid. Na de jaren ’50 kwamen er door het toenemende publiek meerdere attracties bij, o.a: autootjes, motorbootjes, een spookhuis en Old Timers.

In 1963 moest het naast gelegen ‘Prins Bernhard Dal’, een klein toeristisch pretpark op nog geen kilometer afstand (Amersfoortseweg 33), plaats maken voor het waterwingebied van Apeldoorn. Dit park werd verplaatst en bij de ‘Koningin Juliana Toren’ gevoegd. Ook in de jaren ’70 en ’80 kwamen er attracties bij, waaronder een achtbaan, en groeide het park uit tot wat het nu is: een klein familiepretpark met meer dan 60 attracties. [5]

2. ‘Prins Bernharddal’, Amersfoortseweg 33 te Apeldoorn – In 1936 kocht E. Kreekel het Paviljoen Hotel en opende er na een flinke verbouwing een Hotel-restaurant met speeltuin. Het jaar daarop kocht hij botsauto’s en begon de eerste botsautobaan in Nederland. (zie foto)

eerstebotsautos

Al in 1938 was het het grootste pretpark in Nederland. De zaken liepen zo goed dat dhr Kreekel er er nog drie pretparken bij kocht (Tivoli in Berg en Dal, St. Anna’s Hoeve in Hilversum, Platvoet in Deventer). In 1964 werd het park Prins Bernhard Dal echter gesloten, omdat het naast gelegen Pompstation het waterwingebied moest uitbreiden. Apeldoorn bood aan dat vader Kreekel voor een symbolisch bedrag kon verhuizen naar ‘Prinses Juliana Toren’, dat toen in bezit van de gemeente was. Het pretparkimperium werd verdeeld over de kinderen en de vader van Dik Kreekel werd eigenaar van het Apeldoornse park. De rest is geschiedenis: het park werd omgedoopt in ‘Koningin Juliana Toren’, breidde steeds uit, naar momenteel ruim zestig attracties.Tegenwoordig trekt het elk jaar het respectabele aantal van bijna een half miljoen bezoekers. [6] [7]

Beschrijving Uitzichtstoren, Koningin Juliana Toren

1. Inleiding UITZICHTTOREN genaamd ‘Koningin Julianatoren’ uit 1910 – De toren is gelegen aan de zuidzijde van de Amersfoortseweg en vormt het hart van het gelijknamige familie-pretpark. Tijdens de oorlog is de toren door de Duitsers verhoogd met een uitkijkplatform.

De uitzichttoren, waarvan de eerste steen werd gelegd door Jansje Middelink op 15 april 1910, is ontworpen door de Apeldoornse architect Andries van Driesum Szn (1868-1925). Opdrachtgever was Gerrit Middelink, uitbater van de oorspronkelijke uitspanning.

De toren is ontworpen in een bouwstijl, waarvan het decoratieve metselwerk typerend is voor het werk van Van Driesum, die vaak in de voor die tijd typerende Overgangsarchitectuur ontwierp. Ook het materiaalgebruik, kalkzandsteen, is typerend voor deze tijd.

2. Omschrijving UITZICHTTOREN – De in staand verband gemetselde toren is opgetrokken op vierkante grondslag en telt zes bouwlagen. De hoeken hebben naar boven verjongende, overhoeks geplaatste steunberen. De verjongingen worden geaccentueerd door afzaten van kunststeen. De zesde bouwlaag dateert uit WOII en is gemetseld in kruisverband. De overgang tussen oorspronkelijk en later metselwerk wordt gevormd door een bakstenen waterlijst. De zinken afdekking van de balustrade van het uitkijkplatform bevat geschilderde getallen die er in de Tweede Wereldoorlog op zijn aangebracht.

De toren is opgetrokken op een bakstenen basement en daarboven in witte kalkzandsteen met versieringen in roze kalkzandsteen. Deze kalkzandsteen moest volgens het bestek worden betrokken van de fabriek ‘Alba’ te Beekbergen. Onder de waterlijst bevatten de gevels elk twee sleutelvormige figuren in roze kalkzandsteen.

De 9-ruits gietijzeren vensters zijn allen aan de bovenzijde getoogd en worden, tenzij anders vermeld, ontlast door kunststenen lateien die aan de onderzijde zijn getoogd. Boven de lateien een steens rollaag van roze kalkzandsteen. De deuren worden op dezelfde wijze ontlast. De vensters hebben, tenzij anders vermeld, een lekdorpel van baksteen.

De derde en vijfde bouwlaag hebben een houten omgang met balustrade. Het uitkijkplaform een gemetselde balustrade. De begane grond van de toren is aan drie zijden ingeklemd door recente bebouwing. Het basement heeft een uitgemetselde plint met kunststeen hoekblokken. Het basement wordt afgesloten met een halfsteens rollaag.

De gevels hebben een cordonlijst en een waterlijst van roze kalkzandsteen ter hoogte van de tweede en de vierde verdieping. Het metselwerk tussen de cordonlijst en de waterlijst van de vierde verdieping bevat ruitvormen van roze kalkzandsteen. Onder de cordonlijst bevatten de gevels.

 • De VOORGEVEL heeft op de begane grond in het midden een toegang met houten deur, geflankeerd door twee vensters bezet met helder glas-in-lood. Boven de entree over de gehele breedte van de gevel een door baksteen omlijst veld met daarin de naam van de toren. De eerste verdieping heeft drie gekoppelde vensters met een doorgaande lekdorpel en gekoppelde lateien, de tweede verdieping heeft twee vensters, de derde verdieping een houten deur met daarboven één venster, de vierde verdieping heeft weer twee vensters en de vijfde verdieping een houten deur.
 • De LINKER ZIJGEVEL heeft op de vierde verdieping een asymmetrisch geplaatst venster.
 • De ACHTERGEVEL bevat op de tweede verdieping twee en op de derde verdieping één venster.
 • De RECHTER ZIJGEVEL heeft op de derde verdieping twee vensters boven elkaar, op de vierde verdieping een asymmetrisch geplaats venster en op de vijfde verdieping een venster.
 • Het INTERIEUR bevat nog de oorspronkelijke houten trap.

3. Waardering UITZICHTTOREN uit 1910 – Van architectuurhistorische waarde als functioneel en typologisch belangrijk voorbeeld van een uitzichttoren, onworpen in Overgangsarchitectuur. De toren vormt onderdeel van het oeuvre van architect Van Driesum, die in Apeldoorn veel gebouwen ontwierp. Dit is de enig bekende uitkijktoren van zijn hand. De toren heeft een zeldzaamheidswaarde als in kalkzandsteen ontworpen.

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed


 

Views – 1141

Grot van Finigal (Fingal), Juliana Toren Apeldoorn

Grot van Finigal

Grot van Fingal

Grot van Fingal, Koningin Juliana Toren in Apeldoorn

Amersfoortseweg 35
7313AC Apeldoorn (Gelegen aan voet toren)
Gelderland (gemeente Apeldoorn)

Tuin, park en plantsoen
1927

Coördinaten:
52°13’39″NB, 5°54’60″OL RM op kaart

Rijksmonument nummer: 514479


Beschrijving Grot van Fingal

1. Inleiding Grot van Fingal – “Aangelegd in 1927 aan de voet van de ‘Koningin Julianatoren‘ uit 1910. De toren is gelegen aan de zuidzijde van de Amersfoortseweg en vormt het hart van het gelijknamige familie-pretpark. Aan de voet van de toren werd in 1927 een doolhof (of dwaalhof) aangelegd. In het midden van de doolhof bevond zich een trap die voerde naar een onderaardse gang – zie foto – die uitkomt in de koepelvormige grot aan de andere terraszijde van de Juliana Toren. Pas later is de koepelvormige grot aan de terraszijde ontsloten.

fingalsgrotDe grot heette vroeger ook wel de ‘Grot van Finigal of Grot van Fingal’, een naam die soms verbasterd werd tot ‘Bengaalse grot‘. In de grot bevindt zich nu een nagemaakt boerderijinterieur met poppen die het echtpaar Teunes-Heetmeijer moeten voorstellen (diorama).”

2. Omschrijving  Grot van Fingal – De koepelgrot is via de onderaardse gang te bereiken. Bovengronds is de grot te herkennen aan een betonnen koepel met een doorsnede van ca. zes meter en een hoogte van ongeveer 2,5 meter.

Aan de terraszijde van de onderaardse gang is een nieuwe entreepartij aangebracht waarin een trap naar beneden voert. (Noot: Deze entreepartij valt niet onder de bescherming.)

Aan de binnenzijde is de koepel groter en is een grotachtig uiterlijk geconstrueerd. Het daglicht wordt gefilterd door ‘brokken’ gekleurd glas in de koepel. In de grot is een grote vitrine met een boereninterieur aangebracht. Deze invulling is modern.

3. Waardering Grot van Fingal uit 1927 – Van architectuurhistorische waarde als functioneel en typologisch belangrijk voorbeeld van een grotstructuur in een tot pretpark uitgegroeid complex waarvan de uitzichttoren, deze grot en het doolhof, de oorspronkelijke onderdelen vormden. Er is sprake van een grote ensemblewaarde. De grot is verbonden met een in hetzelfde jaar aangelegd doolhof. Het geheel is van cultuurhistorische waarde vanwege de functie, de verschijningsvorm en de combinatie van dit en de overige oorspronkelijke elementen in dit pretpark.

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Views – 802

time now correction kinesiology

Time Correction in Kinesiology and more

“This session will cost you One Million Dollar!”

Provoke a shock state. Being trained in Three in One Concepts [Three in Once Conceps, Centering System] you should be able to understand that one of the factors that keeps a stressor dormant/present is the factor Time. In Three in Concepts the method for checking the presence of this hang-up is to declare the “Million Dollar”-statement: state “This session will cost you One Million Dollar!”  and muscle test. When the brain accepts this as being the case, the muscle test  will go “weak”. You now have an indication of the presence of Time as a factor that keeps on bringing back the same issue over and over again.

This “Million Dollar”-statement in fact is a statement to provoke a shock-state. When you have made the correction and all seems clear, declare this simple statement or do something else that will induce a shock-state. It enables you to test whether the correction holds. Even  through bad weather.

Timeline correction. Until recent I reasoned that Time (in grosso: Timeline [Tad James, Timeline] ) was the only factor that could bring up memories that could raise the same issues over and over again. This worked fine as I divided the Timeline in Past, Present, Future, All the time and Unconscious. Performing the same corrections as in the Present Time. This worked just fine for the testperson and I.

Insights grow, and as this is happening the field of possiblities grows. Than what are these new insights, you might ask. Well, my life’s field of interest is Mindfulness. And Mindfulness means that you stay in the Moment.

What is it about the Moment?

Time is born in the moment. From here you identify the Future and the Past (and anything else that is time related). In the Moment – the Now – not only Time is born, but also Space. This is called the Time-Space vector. And yet two other vectors are born Criteria-Scope and Meaning-Result Michael Hall, Matrix] (And maybe more, but this is as far as I go for now).

Timeline-correction extended. So from this point of view you can see that new planes are being formed and with that the possibility to go even deeper with the corrections. Up to now the testperson was “clear” when there was no indicator change on the Timeline. With this Matrix approach corrections are made (same as in the present time) on all planes and in all directions (vectors).

There is no going back! You now have to consider – muscle test – all of these possibilities, whether you like it or not. You will not “clear” the issue when you have not corrected the issue in these directions and planes.

And it all comes down to initiating of the shock-state: “This session will cost you One Million Dollar!”.

Huib Salomons
Practitioner Specialized Kinesiology, Apeldoorn The Netherlands


Views – 780

CVS | ME is daar wat aan te doen

CVS/ME! Is daar wat aan te doen?

CVS = Chronisch Vermoeidheid Syndroom
ME =Myalgische Encefalomyelitis, kortweg ME.

ME wordt ten onrechte vaak aangeduid als chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS).
[http://www.me-gids.net/]

Tja, is er wat aan te doen?

Practitioner Gespecialiseerde Kinesiologie is mijn voorkeursvak. Af en toe kom je al surfend op het internet een onderwerp waar je graag iets meer van wil weten. Ik ben geen ervaringsdeskundige, maar als practitioner ben je benieuwd naar het antwoord op de vraag of je een steentje bij kunt dragen aan het dragelijk maken van de dagelijkse ongemakken die een persoon lichamelijk geestelijk en/of energetisch kan ervaren/ervaart.

Laten we het samen uitzoeken!

Terwijl ik die filmpjes zie op het internet (youtube), probeer ik mij in te leven (lees: testen) wat het eerste is wat bij mij opkomt als zijnde een probleem. Kun je je dat voorstellen? Nou ik doe het en wat mij vandaag raakt is dat ik – in alle gevallen – geconfronteerd wordt met een zwakte in het ruggengraatgebied en eromheen/erachter. Nu ben ik benieuwd of dit ook het geval is als jij of een van je lotgenoten bij mij op tafel komt liggen.

Wat ik graag zou willen, is in contact komen met mensen die last hebben van deze syndromen! Ik wil samen met bereidwilligen onderzoeken of we naar een doelmatige oplossing kunnen komen om verlost te geraken van deze syndromen. Het plan is om ten minste drie sessies te doen op het probleem, om daarna te kijken wat het heeft gebracht. En of wij – vooral jij – er stukken wijzer van bent geworden.!

Ik ben op reis en heb in mijn mars!

Allereerst ben ik gefocused op een Gespecialiseerde Kinesiologische aanpak – Touch for Health, Edu kinesiologie, Three in One Concepts, Applied Physiology – en vul dit aan met een frequentiegenerator met zijn applicatoren (Ondamed).

“Staat het water bij jou tot aan je lippen?” … Ben jij er aan toe? …
Doe dan “de stoute schoenen aan”! Neem contact met mij op!
En laten we gezamenlijk ondervinden of dit de weg voor jou is! [cve.me.kinesiologie@gmail.com]

 ####

Huib Salomons, Apeldoorn
Practitioner Gespecialiseerde Kinesiologie

Views – 831

Internationaal Therapeut in Apeldoorn

Sinds jaar en dag (24e keer) wordt in november de “therapeutenbeurs” georganiseerd door Buro Pido. Elke keer is het weer een verrassing of er weer leuke werkwijzen, ideeën worden getoond. Afgelopen jaar was voor mij de topper het “aardingsmatje“.

Het aardingsmatje – Aangesloten op de ‘Aarde’ van een goed geaarde wandcontactdoos word je elektrisch ontladen als je deze universele aardingsmat liefst direct met de blote huid in contact brengt. Deze verbondenheid met de Aarde neutraliseert de al om aanwezig zijnde elektromagnetische straling.

In mijn praktijk ligt de cliënt standaard op een dergelijke mat. Door deze neutralisatie van elektromagnetische straling speelt dit element geen rol meer in het herstellingsproces (in die zin dat het als een stoorelement problemen oplevert).

Over het herstellingsproces gesproken, ik zelf heb hiermee dit jaar meerdere malen baat gehad bij verlichting van ontsteking- en rugpijnen.

http://kinesiology4u.blogspot.nl/2014/12/beter-aarden-breng-verandering-in-je.html

Americahal omgetoverd voor de ‘Internationaal Therapeut’

Op 14 en 15 november 2015 is de Americahal omgetoverd tot “Beurs voor de Totale Gezondheid“:

 • Na jaarlijkse exposities (vanaf 1992) is deze beroepsgerichte manifestatie een terugkerend platform als communicatiebolwerk voor het elkaar informeren over de nieuwste opvattingen in de gezondheidszorg en voor het leggen van duurzame contacten met professionals uit de complementaire, paramedische en reguliere gezondheidszorg en de groothandel- en retailwereld als o.a. leverancier daarvan.
 • ‘Internationaal Therapeut’ benadert samen met haar deelnemers de mens als psychisch, fysiek en spiritueel individu.
 • ‘Internationaal Therapeut’ geeft een overzicht van natuurlijke producten, materialen, behandelwijzen, opleidingen en beroeps-/branche-organisaties aan met name vakkundig geïnteresseerde mensen.

Dit jaarlijkse evenement kent haar vaste deelnemers en ook nieuwe. Er zijn stands en en worden lezingen gegeven. Het is leuk om te gaan om oude bekenden/ collega’s  weer te ontmoeten en nieuwe ideeën op te doen.

Kom maar op, ik ben er klaar voor!

Internationaal Therapeutenbeurs 14-15 november 2015

Internationaal Therapeutenbeurs 14-15 november 2015 AMERIKAHAL  APELDOORN

 

Views – 1556

hulp opmaak redigeren nalezen scripties offertes handleidingen

Hulp bij opmaak en nalezen scripties/offertes

Laat mij je helpen je deadline te halen. Ben jij geen “kei” in opmaak en schrijven, en er wordt wel van je verwacht dat je een scriptie, handboek/handleiding, offerte schrijft … laat mij je dan helpen.

[Advertorial]

Ik ben van vele markten thuis. Zo doe ik “stressmanagement in dialoog met het lichaam, denken-voelen en geest (body mind spirit)“. Dit is gespecialiseerde kinesiologie. Je ligt hier 1 tot 1,5 uur op tafel terwijl ik uittest 1) wat er aan de hand is, 2) wat je dwars zit, en 3) doe er dan ook wat aan!

Maar ook ben ik gedreven in het opmaken, lezen, redigeren, plaatjes maken van MS Word- en/of Adobe Indesign-documenten.

Geef mij een document in digitale vorm en ik ben het document bijna direct aan het opmaken, redigeren, nalezen en voorzien van plaatjes/schema’s. Dus mocht je op zoek zijn naar iemand die je snel en accuraat kan en wil bijstaan bij het klaar stomen van je scriptie, handboek, handleiding en/of offerte? Dan ben je bij mij aan het juiste adres.

In mijn laatste baan was ik hier zeer bedreven in en tot mijn spijt ben ik er nu mee behept. Het is mijn tweede natuur geworden. Net zo als voorgaande het geval is. (lees: spiertesten) Je kunt er mij voor wakker maken.

Ik zal je helpen je deadline te halen. Wat wil je nog meer?!


Salomons Adviescentrum voor Gespecialiseerde Kinesiologie

H.H. Salomons
Govert Flinckstraat 23
7312RP Apeldoorn.

E info@orthokin.nl
T 055 355 39 73

 

Views – 696

hotspots wireless draadloos netwerk apeldoorn

Wireless (draadloos) in Apeldoorn

1. Wireless (draadloos) / Algemeen

1.1 Wiki.org: “Wireless, wat is dat?”

Een draadloos netwerk is een computernetwerk of telefoonnetwerk waarbij de aangesloten apparaten niet via fysieke koperen kabels of glasvezelkabels communiceren, maar via elektromagnetische straling (radiosignalen, licht). [nl.wikipedia.org]

1.2 hoteldecantharel.nl: “WiFi (Wireless Fidelity)”

WiFi is draadloos internet. Bij draadloos internet wordt gebruik gemaakt van de standaard WiFi (Wireless Fidelity) techniek, ook wel WLAN genoemd. Die techniek maakt het mogelijk dataverkeer met snelheden van 11 Mbps via radiogolven te transporteren van een zendstation naar een ontvanger met een wireless (WiFi) kaart.

WiFi kaarten kunnen op eenvoudige wijze in een laptop worden gestoken en nieuwe computermodellen hebben vaak standaard een WiFi ontvanger ingebouwd.

De kosten voor gebruik van het draadloos internet zijn gratis. [hoteldecantharel.nl]

1.3 libemazakelijk.nl: “HotSpots van KPN”

HotSpots van KPN verzorgt draadloos internet (WIFI) op uw laptop en tablet op meer dan 1.000 locaties in heel Nederland. Hierdoor kunt u zorgeloos internetten en e-mailen, zonder verbonden te zijn met uw eigen netwerk. Daarnaast levert het bedrijf maatwerk in de vorm van Conference Services.

Met Conference Services kan HotSpots van KPN de relaties van Libéma op maat gesneden internetoplossingen bieden voor een variëteit aan groepsgroottes en gebruikerswensen. Zodoende kan KPN Hotspots namens Libéma een dienst op maat bieden. [libemazakelijk.nl]

1.4 kpn.com: “KPN Hotspots”

Een HotSpot is een publiek toegankelijke locatie die voorzien is van draadloos internet door KPN HotSpots. Op deze locatie kunt u internettoegang verkrijgen met een voor Wi-Fi geschikte laptop, tablet of mobiele telefoon. [kpn.com, menutab: service]

KPN HotSpots is voor klanten met Internet of InternetPlusBellen van KPN gratis. U kunt inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord die u ook gebruikt voor MijnKPN.

1.5 wi-fi-hotspots.info: “WiFi-hotspot in the Netherlands”

Locate the closest Wi-Fi Hotspots to your current location. [wi-fi-hotspots.info/netherlands]

1.6 alcadis.nl: “Draadloos internet staat bij steden hoog op de agenda”

Om toeristen te trekken is het als stad of gemeente bijna noodzakelijk om gratis Wifi aan te bieden. Nu een aantal netwerken met succes zijn opgeleverd, worden overal in Nederland de plannen bekend gemaakt voor het installeren van een draadloos netwerk. Onder andere de gemeentes Breda, Alkmaar, Nijmegen, Enschede en Wierden hebben een stedelijk draadloos netwerk hoog op de agenda staan. [alcadis.nl]

2. Hotspots in Apeldoorn

2.1 apeldoorndirect.nl: “Waar vind je wifi hotspots in Apeldoorn?”

Waar in Apeldoorn is Wifi én waar mag je er dan ook nog gebruik van maken? Tegenwoordig zijn er steeds meer mensen met een smartphone. En daarmee wil je graag het internet op. Maar helaas is dat via een ‘duur’ abonnement niet voor iedereen weggelegd. Vooral jongeren en studenten willen dan weten waar ze gratis het internet op kunnen.

Mark Rodenburg was daar ook benieuwd naar en heeft een site gemaakt waar je Wifi hotspots kan vinden en toevoegen. Er zijn al behoorlijk wat plekken in Apeldoorn waar Wifi is. Maar dat kan nog meer.

Weet jij nog een Wifi hotspot die er niet op staat? Voeg deze dan toe aan de site www.wirelessapeldoorn.nl of meld het via de buzzz, dan zorgen wij ervoor dat de Wifi hotspot toegevoegd wordt. [apeldoorndirect.nl]

2.2 alcadis.nl: “Wireless in Apeldoorn”

Leerlingen Sterrenschool krijgen toegang tot het internet dankzij Ruckus Wireless

De Sterrenschool in Apeldoorn is met de WLAN-apparatuur van Ruckus Wireless voorzien van een draadloos netwerk. Met dit draadloze netwerk krijgen leerkrachten en leerlingen overal in het pand draadloos toegang tot hun digitale leerstof. [alcadis.nl]

2.3 internet-adsl.nl: “Internet in Apeldoorn”

Sinds kort hebben we ook WiFi hotspots (draadloos internet) in kaart gebracht in Apeldoorn. Wat bleek? Er zijn diverse WiFi hotspots van o.a. T-Mobile in Apeldoorn welke gebruikt kunnen worden. [internet-adsl.nl]

2.4 hotspotsvinden.nl: “Wifi hotspots in Apeldoorn”

Op zoek naar een WiFi hotspot in Apeldoorn? Wij hebben alle hotspots van Apeldoorn in kaart gebracht, dan kun jij direct online. [hotspotsvinden.nl]

2.5 hoteldecantharel.nl: “Draadloos internet”

Met uw eigen laptop uw mail lezen, of voor een andere applicatie het internet nodig? Dat kan nu terwijl u in de lounge, het restaurant, een zaal of één van de hotelkamers van ons hotel verblijft.

Wij zijn voorzien van de Hotspots van KPN. Dat betekent dat u in ons gehele hotel gratis draadloos kunt internetten. De kosten voor gebruik van het draadloos internet zijn gratis. [hoteldecantharel.nl]

2.6 openwifispots.com: “Netherlands free wifi hotspots – Apeldoorn”

Netherlands free wifi hotspots – Free WiFi hotspots wi-fi cafes coffee shops hotels wireless airports (what is wifi) [www.openwifispots.com]

3. Lees ook

Views – 1526

Ondernemers netwerken actief

Ondernemers in Apeldoorn netwerken actief | CPA corner


Bert Klaaysen, presentatie CPA
17 augustus 2012

Je wil wel iets meemaken als je attent gemaakt wordt op iets. Dit iets was in dit geval een netwerkbijeenkomst van Coffee Pitch Apeldoorn (CPA) op 17 augustus 2012. De ochtend werd georganiseerd in het ACEC gebouw te Apeldoorn en gepresenteerd door Bert Klaaysen. Ik vernam dat deze bijeenkomsten maandelijks worden georganiseerd op de 3e vrijdag van de maand bij ACEC. De koffie en de versnapering werd dit keer gesponsord door sils.nl.

[Klik op de foto voor een fotoreportage >> ]

“Het doel van CoffeePitch Apeldoorn is om de ondernemers een laagdrempelig no-nonsense platform te bieden waarbij ondernemen en de ondernemer centraal staan. Het biedt de gelegenheid je bedrijf te promoten, te luisteren naar anderen, elkaar te leren kennen, om kennis te delen en eventuele verbindingen voor samenwerking te creëren.

CoffeePitch Apeldoorn is elke 3e vrijdag van de maand. De inloop is rond 09.45 uur en is geheel gratis. Net als de koffie. Zorg dat je er op tijd bij bent. Het evenement wordt altijd enorm goed bezocht.”

De pitches van de dag

Michaël De Vos, ecologisch architect. Wie voor Michaël De Vos kiest, kiest voor “bio-ecologisch bouwen”. Hij ontwerpt een gebouw op zo’n manier dat het de waarde van de plek compenseert aan de natuur, zodat de mens – die daar gaat wonen – zoveel mogelijk verbonden wordt met de vier elementen – aarde, lucht, water, licht – en alle andere krachten die een mens in de kosmos kan ervaren. Bio-ecologische materialen worden gebruikt met het oog om het herstellen van kosmische verbindingen. In “zijn” gebouwen vindt u vooral: hout en andere puur natuurproducten als vlas en leem voor constructie, isolatie en afwerking. Beton en staal worden weliswaar met een gerust hart gebruikt, maar met mate en vooral: zodanig dat u nooit ingesloten raakt in een kooi van Faraday. Zijn opdrachtgevers zijn particulieren.

Randy Gasper, het Apeldoornse online media platform Apeldoorn Direct. Een media portal voor de zakelijke markt. Het brengt het verhaal bij het nieuws: meningen en opinies d.m.v. blogs. Er is elke dag veel nieuws te lezen. Heb je veel te brengen? Word dan blogger! Er is een samenwerking met coffeepitchapeldoorn.nl, Heb je nieuws email: redactie@apeldoorn.nl

CPA Corner

Dit keer werd er naast de normale pitch (spreekbeurt) gestart met een nieuwe rubriek: ‘CPA Corner’. Nieuwe bezoekers/ondernemers krijgen exact 20 seconden om zich te voor te stellen. Na 20 seconden gaat de microfoon naar de volgende. Er zijn geen kosten aan verbonden. Aanmelden kan alleen voor aanvang van de Coffee Pitch Apeldoorn, dit op basis van het gezegde: “Wie het eerst komt wie het eerst maalt”. Het bleek dat 20 seconden zooooo voorbij zijn.

Verder vertelde Bert over een aankomend evenement op 22 november 2012 – ‘s avonds – waar ondernemers de gelegenheid krijgen een stand in te nemen en aldaar zijn presentatie te geven over zijn onderneming. Er is een beloning uitgeloofd voor de beste presentatie.

Netwerken voor ondernemers in Apeldoorn

Een simpel zoekopdracht op Google laat zien dat er diverse groepen actief zijn en op het internet te vinden:


CPA Corner: Salomons – Adviescentrum voor Gespecialiseerde Kinesiologie

SALOMONS is de naam. Ik houd mij bezig met “stress management in dialoog met het lichaam”. Ik doe die door de armen en benen te testen van de testpersoon. Al doende krijg ik informatie over het geheel van Mind Body Spirit. Maar bij spiertesten alleen blijft het niet. Als er iets ontdekt is dat “uit balans” is, dan is het mijn taak om als practitioner Gespecialiseerde Kinesiologie de balans weer te herstellen. Hiervoor heb ik in mijn marskraam: technieken uit o.a. de acupressuur, massage, kinesiologie, orthobionomy, craniaal-sacraal, nlp/hypnose, Ondamed. Betekent dat nu dat ik dat alles tegelijk aanbied? Nee, alleen wat van toepassing is! Ik ben bereikbaar via orthokin.nl en ben u 7 dagen per week ten dienste (op afspraak). De sessie duur gemiddeld 1 uur.

Huib Salomons
Practitioner Gespecialiseerde Kinesiologie

Views – 958

EON piramide park Berg en Bos anno 2012

EON piramide achter het park Berg en Bos

APELDOORN – Het instituut achter de Piramide in Park Berg en Bos, Bibliotheca Biographica, verwacht binnen een jaar een groot aantal stenen te zullen bijplaatsen op het monument. Sinds de bouw van de Piramide met in totaal dertig granieten stenen, is er geen verandering meer in aangebracht.

EON piramide park Berg en Bos anno 2012

Moeilijke start voor de EON piramide in 2003

De bouw van de Piramide is van meet af aan omstreden geweest. Vanuit de wijk Berg en Bos werd tot aan de Raad van State geprobeerd om het monument uit het Park Berg en Bos te weren. Wijkbewoners vreesden dat de Piramide veel bezoekers zou trekken die met hun auto’s voor verkeers- en parkeeroverlast zouden zorgen.

Politiek gezien was het een ‘hoofdpijndossier’. Nadat een bouwvergunning was afgegeven, bleek dat het bestemmingsplan helemaal niet voorziet in de beoogde bouwhoogte. De granieten blokken van het monument zouden uiteindelijk vijftien meter hoog moeten worden gestapeld. Maximaal twee meter hoog past binnen het bestemmingsplan. Om schadeclaims te voorkomen werd, met minimale raadsmeerderheid (PvdA, CDA en Leefbaar Apeldoorn), een vrijstellingsbesluit genomen. Daarna werd de basis van de Piramide in vier lagen (vier keer vier stenen, drie keer drie, et cetera), gebouwd.

Tijdens de Politieke Markt Apeldoorn werd onlangs gemopperd over het monument. Bij de bespreking van de plannen voor Park Berg stelde Gerhard Bos (CDA): ‘De Piramide is een blok aan ons been. Leg die stenen ergens in het park neer zodat ze als bank kunnen fungeren. Dan hebben ze tenminste een nuttige functie.’

Iedere piramidesteen symboliseert een levensverhaal

Het instituut Bibliotheca Biographica zegt achter de schermen echter gestaag door te werken aan het opbouwen van een eeuwigheidsdocument, waarbinnen iedere piramidesteen een levensverhaal symboliseert.

Met de optelsom van die levensverhalen wil Bibliotheca Biographica een tijdsmonument scheppen. Latere generaties en eventuele volgende beschavingen zouden zo een goed beeld krijgen van de huidige tijd.

Verwijzing naar digitaal archief

Daarbij is de Piramide in Park Berg en Bos, die officieel EON heet, slechts het symbool dat naar het archief van verhalen verwijst. Die verhalen worden digitaal bewaard. Via het internet is te zien welke steen in de Piramide naar welk levensverhaal verwijst.

[Artikel van De Stentor: Uitbreiding Piramide op komst, 11 juni 2007]


Bijgaand heb ik onderzocht op het internet wat er te vinden is over de piramide:

Eerst kwam ik ‘Ed Harmsen’ tegen als contactpersoon.

EON uit De Meern.
ed harmsen

Toen kwam ik jurisprudentie tegen waarin als derde partij werd genoemd:
“Eon Dienstverl. Bibliotheca Biographica BV”

Dit leverde dit adressen op:

Pr Willem-Alexanderhof 5 [1] | Waldeck Pyrmontkade 80 [2]
2595 BE DEN HAAG | 2518JR DEN HAAG
Tel. 070-3921330

Stichting EON Beheer Bibliotheca Biographica [3]
Zwarte Kijkerweg 73
7313 HB Apeldoorn

Jurisprudentie: AP6840
Datum uitspraak: 2004-04-14
Datum gepubliceerd: 2004-09-02
Rechtsgebied: Bouwen
Soort Procedure: Eerste aanleg – enkelvoudig
Instantie naam: Rechtbank Zutphen
Zaaknummers: 03/1491 WRO
Status: Gepubliceerd

Zie: http://www.wetboek-online.nl/jurisprudentie/ljnAP6840.html%22

Referenties

 1. http://www.alleadressen.nl/1655776/eon-dienstverl-bibliotheca-biographica-bv
 2. http://2miljoen.nl/details-27181054-0000-0000/stichting-eon-beheer-bibliotheca-biographica
 3. http://2miljoen.nl/details-27181054-0000-0000/stichting-eon-beheer-bibliotheca-biographica

Views – 1049